GUIDE TO 11m – CZ

CB DXing a sluneční aktivita

Máme za sebou minimum 11 letého slunečního cyklu. Co to znamená pro radiové pásmo a hlavně pro nás CB-čkáře ? Určitě si sousta z Vás všimla, že roste „rušení“. Pro někoho je to rušení pro milovníky lovení DX spojení jsou to skvělé podmínky. Na grafu níže je vývoj sluneční aktivity a její předpověď

Zdroj: https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

Soustředíme se na CB pásmo 27MHz který je také označováno 11m band podle délky vlny.

V závislosti na sluneční aktivitě dochází v ionosféře k vytváření sporadické vrstvy Es od které se odrážejí radiové vlny. To má za následek, že se odrazem můžeme dovolat i s malým výkonem na obrovské vzdálenosti. Toto šíření vln popisuje obrázek níže. Modře je zobrazena vzdálenost kam se dovoláme za běžných podmínek a jsou to řádově 10-100km podle velikosti antény a polohy. Růžová barva zobrazuje odraz od ionosféry který vzniká obvyklé od 400km a může být i několikanásobný. Díky tomuto efektu je možno se dovolat za příznivých podmínek na tisíce km vzdálené stanice. Podle grafu výše je sluneční aktivita na vzestupu a k její maximum by mělo dojít v roce 2025.

Zdroj: http://web.quick.cz/libor.kleprlik/cbradiostanice/PodmSireni27MHz.html

kde je tato tématika rozebraná do podrobna

 

Jak na DX

Zde najdete několik rad o provozu DX v rádiovém pásmu CB (pásmo 11 metrů) některé výrazy jsou úmyslně v angličtině jelikož se jedná o mezinárodní komunikaci.

Typy modulace používané v DX provozu je nejčastěji SSB dost často i FM některé stanice používají CW,  AM modulace se nepoužívá.  V posledních letech se rozmáhá zejména na CH 25 – 27.245 USB digitální provoz JS8 a FT8, občas je slyšet i SSTV. DX spojení lze navazovat na běžných 40(80) kanálech přičemž kanál 31- 27.315 FM je považován za mezinárodní vyvolávací DX kanál. Velmi aktivní komunikace probíhá na frq. od 27.410 do 27.999 MHz v SSB modulaci a vyvolávacím kanále na frq. 27.555 USB.

 

Volací znak anglicky Call-Sign

Neexistuje žádný „standardní“ způsob jak získat volací značku, pro začátek si ji můžete jednoduše vytvořit podle několika základních pravidel.

První část (číselná) volacího znaku znamená označení země. Česká republika má kód 329 a Slovensko 330. Seznam všech zemí najdete v tabulce >>DIVISIONS<<

Druhá část (písmenná, obvykle 2-3 znaky) volacího znaku je obvykle zkratka klubu. V případě, že si chcete vymyslet vlastní třeba z iniciálu jména, QTH a podobně měli by jste se vyhnou kombinaci už existující mezinárodní DX skupiny.

 Poslední část (číselná) je obvykle třímístné členské číslo v případě členství ve skupině

                   Příklad:  329CDX001 nebo Franta Horní dolní 329FHD555

 Můžete se setkat i o stanici s lomítkem a více znaky to jsou pak obvykle volací znaky pro soutěže nebo speciální akce

                   Příklad. 329DT/FD123 – Volací znal pro Polní den – Field Day a startovní číslo přiděleno organizátorem 123

 

DX skupiny a registrace

 Na internetu najdete nespočet mezinárodních DX skupin. Různé skupiny mají různá pravidla vstupu a podmínky členství. Nevylučuje se být členem i více skupin a mít více volacích značek, ale to asi není moc praktické.

Snahou tohoto webu je sjednotit českou DXovou komunitu. Součástí je aplikace logbook se spoustou užitečných funkcí viz. DX Logbook a možnost registrace vlastního, jiného klubového nebo získání českého klubového znaku a členského čísla.

 Vysílání je velmi podobné jako to radioamatérské. Používají se zde stejné kód, zkratky, hláskovací tabulky, pravidla, atd. Zde jsou uvedeny ty nejzákladnější a nejpoužívanější z nich.

  

Q-Cody

Použití Q-kódu zjednodušuje navázání kontaktu a zkracuje komunikaci. Použití Q-kódu je téměř povinné

                  CQ             Výzva, používá se pro volání na stanice, regiony nebo pro obecná volání

                  QSL            Potvrzení spojení

                  QSO           Dokončené spojení

                  QRM          Rušení způsobené interferencemi s jinými signály

                  QRN           Atmosferické rušení

                  QRT           Zastavte přenos / Nebo: Chystám se zastavit přenos

                  QSY            Změna/přeladění na jinou frekvenci

                  QRZ           Jaký je váš volací znak? nebo: Moje volací značka je …

                  QSB           Nestabilní/kolísavý signál

                  QTH           Místo vysílání

 

                  Všechny Q-kody zde : https://cs.wikipedia.org/wiki/Q_k%C3%B3dy_v_radioprovozu

 

Hláskovací tabulka

Použití mezinárodní abecedy zjednodušuje komunikaci

Písmeno   Český výraz                                  Mezinárodní výraz

A                                  Adam                                           Alfa

B                                  Božena                                         Bravo

C                                  Cyril                                              Charlie

D                                 David                                            Delta

E                                  Emil                                              Echo

F                                  František                                      Foxtrot

G                                 Gustav                                          Golf

H                                 Helena                                          Hotel

I                                   Ivan                                               India

J                                   Josef                                              Juliet

K                                  Karel                                             Kilo

L                                  Ludvík                                           Lima

M                                Marie                                             Mike

N                                 Norbert                                         November

O                                 Otakar                                           Oscar

P                                  Petr                                                Papa

Q                                 Quido                                            Quebec

R                                  Rudolf                                           Romeo

S                                  Svatopluk                                      Sierra

T                                  Tomáš                                           Tango

U                                 Urban                                            Uniform

V                                  Václav                                            Victor

W                                Wiliam                                           Whiskey

X                                  Xaver                                             X-Ray

Y                                  Ypsilon                                          Yankee

Z                                  Zuzana                                          Zulu

 

 

Report signálu

 Při každém spojení sdělte své protistanici report o signálu který se skládá ze dvou částí.

 Rádio (znak R) report 0 až 5

                  Rádio 5 Exelentní signál 100% čitelný

                  Rádio 4 Dobrý signál 80-100% čitelný

                  Rádio 3 Nějaké potíže se čtením o 60-80% čitelné

                  Rádio 2 Velké problémy se čtením, méně než 50% čitelné

                  Rádio 1 Velmi těžko čitelné, asi 20% čitelné

                  Rádio 0 Žádná modulace – 0% čitelné

 Síla signálu (znak S) 0 až 9+  také jako hodnota S-metru na většině stanic

                  Signál 9+ Velmi silný signál (stabilní / bez QSB)

                  Signál 9 Velmi silný signál

                  Signál 8 Stále silný signál

                  Signál 7 Silný signál

                  Signál 6 Střední silný signál

                  Signál 5 Střední silný signál

                  Signál 4 Ne tak silný signál

                  Signál 3 Docela slabý signál

                  Signál 2 Velmi slabý signál

                  Signál 1 Téměř žádný signál

                  Signál 0 Žádný signál

 

Příklady reportu při spojení:

 CB stanice ukazuje sedm (7) „S“ – jednotek a modulace je 100% čitelná, ale signál čas od času klesá k pěti (5) „S“ vaše hlášení o signálu může být:

„Your Signal report is 57 / 55 with some QSB“

 

První DX  spojení – QSO

Je čas na první kontakt, nalaďte si CB Radio na mezinárodní volací frekvenci 27,555 MHz USB. Není třeba, abyste uskutečňovali vlastní CQ výzvu. Stačí poslouchat a zavolat na někoho kdo již volá CQ a popřípadě se přeladit QSY na jeho frekvenci. Jednoduše přijměte tuto výzvu namísto vlastního volání (a QRM).

 

Poslouchej !!!

 Klíčem k úspěšnému DX je poslouchat. Nemusíte hned vysílat. Stačí poslouchat a čekat, nerušit konverzace, poslouchejte a učte se ! Pamatuj ! Nechceš být znám jako QRM-Station!

 

Odpověď na výzvu – CQ-Call

 Všeobecné výzvy nebo výzvy pouze pro vaši lokaci/region. Odpovídání na výzvy do jiných zemí/regionů, než jsou vaše vlastní není dobré, vzniká QRM a   šance na spojení se zmenšuje!

 Přijetí hovoru CQ (všeobecnou nebo pro vaši lokaci/region). Jednoduše zavolejte protější stanici jejím volacím znakem a poté vašim. Pokuste se nabídnout QSY frekvenci, nedělejte QSO na frekvenci volání.

 Důležité! Nezapomeňte zkontrolovat že je frekvence volná a neprobíhá na ní komunikace. Nejlépe zavoláním jestli není používaná (Is frequency in use ?), jelikož nemusíte vždy slyšet všechny protistanice. Frekvence pro QSY by měla  být 100KHz +/- od počáteční frekvence kvůli problémům s SWR.

 

Stanice s volacím znakem „329CDX123“ dává výzvu a vy si přeje uskutečnit spojení s touto stanicí, přijměte volání, tady je příklad :

 Příklad 1: 329CDX123, 329CDX123 this is [Your Callsign] QSY frequency [New frequency] QSL

 Příklad 2: 329CDX123, 329CDX123 – [Your Callsign] Calling, How copy? QSL

 Příklad 3: 329CDX123, 329CDX123 – [Your Callsign] Standing by on [New frequency] for possible OSQ

 Přelaďte na novou frekvenci a uskutečněte spojení, nebo počkejte, až vás protistanice stanice zavolá.

 NEBO! – A  to je ještě lepší metoda, zavolejte a dejte frekvenci QSY [New frequency] najednou! (Doporučeno)

 

 Výzva – CQ-Call

 Přejděte na vyvolávací frekvenci a nejprve poslouchejte, pokud volá někdo jiný a chcete si s touto stanicí promluvit, jednoduše odpovězte a proveďte QSY   a QSO. Pokud je frekvence čistá (žádné stanice nevolají) můžete volat na jakoukoli stanici nebo region/zemi.

 Příklad 1: CQ CQ CQ DX this is [Your Callsign], [Your Callsign] QSY to [New frequency]

 Příklad 2: CQ CQ CQ for [Region or Division] this is [Your Callsign],  [Your Callsign] QSY to [New frequency]

 Pokud jsou špatné podmínky, můžete opakovat svůj [Your Callsign] a [New frequency] několikrát více, ale snažte se, aby vaše volání nebylo dlouhé –   maximálně 20–40 sekund !! Pokud voláte na vyvolávací frekvenci, zkuste co nejdříve uvést frekvenci QSY, neprovádějte spojení na vyvolávací frekvenci.

 Důležité! Nezapomeňte nejprve zkontrolovat neobsazenost frekvence pro QSY.

 

„Brejknutí“ – QSK (Break)

 Udělat „brejk“ – QSK na probíhajícím QSO by mělo být provedeno s velkým omezením, například pokud jsou neobvyklé podmínky, pokud si jednoduše   přejete provést QSO s jednou ze stanic v QSO, měli byste počkat, až obě stanice ukončí QSO!

 POZNÁMKA! Dělejte QSK pouze v případě, že se záležitost týká obou stanic v QSO

 Používejte s omezením a přerušte jen na nezbytnou dobu za účelem informování stanic, že máte zájem o spojení poté, co dokončí své probíhající QSO.

 

Deník – Log-Book

 Vedení deníku spojení je skvělý nápad, zjednodušuje výměnu QSL lístků a nemusíte si pamatovat vše.

 

Co zapsat do svého deníku:

 volací znak, jméno, čas, datum, frekvenci, RS report, QRM/QRN/QSB druh modulace a kontakt

– kontakt jen pro případ výměny QSL lístků

 

Výměna QSL

Je běžné vyměňovat si QSL lístky pro potvrzení spojení a to buď papírové poštou nebo elektronické emailem a podobně.  Pokud slíbíte zaslat QSL lístek, tak to udělejte! Pokud si nechcete vyměnit QSL, jednoduše upozorněte protistranu, že si karty nevyměňujete !.

 Pamatujte! Nechcete být na žádném „BLACK-LIST“ jako špatný QSL!

 

 QSL-Card

 Vždy je hezké získat osobní QSL lístek a tedy několik rad o tom, co na něj dát.

 QSL lístek je vlastně „přátelský dopis“, neměla by proto vůči nikomu činit žádné pohoršení. Neměla by obsahovat žádné materiály, texty ani obrázky s tématem, jako jsou: politické, náboženské, sexuální atd. které mohou být chybně interpretovány nebo aby ovlivnil příjemce v negativním smyslu, úmyslném nebo neúmyslném.

 Minimum informací které musí QSL karta obsahovat

 Informace o spojení: váš volací znak, jméno, QTH, datum, čas, frekvence, RS report, QRM/QRN/QSB, modulace

                   Informace o zařízení : tranceiver, použitý výkon(W), antenna a další příslušenství

 

Pamatujte, že CB DXing NENÍ ve většině zemí povolen! S poštovními adresami proto vždy zacházejte opatrně! Pokud jste nedostali adresu 100% poprvé, neopakujte ji zpět na CB, uveďte, že jste dostali adresu 100%

Pokud je to možné, získejte adresu QSL prostřednictvím ‚Call-book‘ nebo internetu.

 NEPIŠTE ŽÁDNÉ VOLACǏ ZNAČKY NA ÓBÁLKU !!!

 

Aktivace – Activations

 Jedná se o speciální událost na pásmu obvykle několik nadšenců, kteří tvoří „tým“, který cestuje do jiné země nebo regionu (DXCC) nebo na ostrov (IOTA), aby jej aktivovali. Normálně se speciálním volacím znakem a také potvrzením kontaktu se speciální QSL kartou. Nejzajímavější aktivace jsou prováděny z exotických míst DXCC.

 DXCC Activations Aktivace by měla být provedena ze země nebo oblasti platné podle seznamu DXCC, v tuto chvíli existuje 350 zemí nebo oblastí.

 IOTA Activations ‚Islands On the Air‘ – Aktivace by měla být provedena z ostrova, který je platný podle pravidel IOTA.

 LOTA Activation ‚Lighthouses On the Air‘     Aktivace se provádí z majáku, – toto je nová forma aktivace.

 

Zkratky a výrazy

 11m – odpovídá délce vlny 27MHz, délka vlny se vypočte [rychlost světla]/[frekvence] (300/27=11.1)

 Často používaná kombinace čísel, populární pozdrav používaný na konci spojen (vzniklo př CW komunikaci)

55, 51        Best regards

73              Hope to hear you again

88              Love and kisses

Conditions – podmínky šíření také se používá „good propagation“

Working-Conditions   vysílací zařízení, anténa,…

DX – používá se ke kategorizaci kontaktů na velké vzdálenosti. Mimo vaši zemi.

DXCC – DX-Country Club, – termín pro určení a zemí nebo oblastí, nyní existuje cca 450 zemí nebo oblastí

FreeBand – často používaný termín k identifikaci frekvenčního rozsahu 26MHz až 28MHz

Modulace – uvádí metodu použitou ke kódování v tomto případě zvukového signálu (hlasu) na nosiči RF signálu.

FM             frekvenční modulace

AM            amplitudová modulace

LSB            dolní postranní pásmo (modulace s jedním bočním pásmem)

USB           horní horní pásmo USB (modulace jednoho bočního pásma)

CW            Continuous Wave (žádný modulovaný nosič)

 

Polarizace – udává úhel vyzařovaného RF signálu emitovaného z libovolného anténa, obvykle svisle – vertíkální nebo vodorovně horizontální

SWR, PSV – poměr stojatých vln nebo taky PSV poměr stojatých vln. Protože vyjadřuje poměr dvou veličin, měl by se udávat v rozměru X : 1, kde X může nabývat hodnot 1 až nekonečno. Vyjadřuje (primárně) poměr výkonu elektromagnetické vlny postupující po vedení v dopředném směru (od zdroje k zátěži) vůči výkonu odraženého od nepřizpůsobení mezi impedancí vedení a zátěží. Vzhledem k tomu, že dopředná i odražená elektromagnetická vlna má stejný kmitočet (jen jiný výkon), vytvoří se v takovém případě na vedení stojaté vlnění, kde se na konkrétních místech vedení střídají maxima a minima VF napětí a minima a maxima VF proudu. Protože se lépe měří minima a maxima napětí stojatého vlnění, vyjadřuje se někdy také jako VSWR (poměr napětí stojatých vln) – jde o poměr amplitud napětí, nikoli výkonu. Ve své podstatě znamená (v rozměru VF napětí, nikoli výkonu) totéž, co SWR a proto by se také měl udávat v rozměru X : 1, kde X představuje rozdíl maxim a minim napětí stojaté vlny na vedení.

 

Dementi

Každý rádiový operátor je plně zodpovědný za své počínání na radiovém pásmu. Tento článek má pouze informativní charakter o způsobu vysílání v různých zemích. V některých zemích je nezákonné (není povoleno) používat CB-Radio dle některý výše popsaných způsobů, proto je nutné zkontrolovat místní zákony a předpisy před vysíláním.

Místní zákony a předpisy často omezují použití CB Radia v následujících případech

                  – Využití konkrétních frekvencí v rozmezí 26-28Mhz (národní band plán KV pásma a povolovací podmínky)

                  – Použití různých typů modulace

                  – Použití směrových antén

                  – Omezení týkající výstupního výkonu